liitlased: mõiste ja määratlus

liitlased

Hääldus: (al'īz, u -līz '), [võti] - n.
  1. pl. kohta
  2. (kap.) (Esimeses maailmasõjas) Kolmekordse Antante (Suurbritannia, Prantsusmaa, Venemaa) jõud koos nendega liitunud rahvustega (Belgia, Serbia, Jaapan, Itaalia jne, välja arvatud Ameerika Ühendriigid), või vabalt kõigi nende riikidega (sh Ameerika Ühendriikidega), kes on nendega liitunud või seotud, erinevalt keskvõimudest.
  3. (kap.) 26 riiki, kes võitlesid Teises maailmasõjas telje vastu ja allkirjastasid koos järgnevate täiendustega 1945. aastal San Franciscos ÜRO põhikirja.
  4. (cap) NATO liikmesmaad.
Juhuslik maja lühendamata sõnastik, Autoriõigus © 1997, Random House, Inc., Infoplease'is. Vaata ka:
  • liitlased (Tesaurus)
Kombineeri Rakmed