hinnata: mõiste ja määratlus

kui • sess

Hääldus: ( u - tema '), [võti] - v.t.
  1. ametlikult hinnata (vara, sissetulek jne) väärtust maksustamise alusena.
  2. (kahjutasu, maks, trahv jne) suuruse kindlaksmääramiseks või kindlaksmääramiseks: Orkaani kahjustuseks hinnati kuus miljonit dollarit.
  3. maksu või muu maksu kehtestamine.
  4. hinnata või hinnata nende väärtust, iseloomu jms; hindama: hinnata oma jõupingutusi.
Juhuslik maja lühendamata sõnastik, Autoriõigus © 1997, Random House, Inc., Infoplease'is. Vaata ka:
  • hinnata (Tesaurus)
eesli sild hinnatud väärtus