köitmine: tähendus ja määratlus

sidumine • sidumine

Hääldus: (bining), [võti] - n.
  1. kinnitamise, kinnitamise, ühendamise vms toiming.
  2. kõike, mis seob.
  3. kate, mille sisse on köidetud raamatu lehed.
  4. materjaliriba, mis kaitseb või kaunistab laudlina, vaiba jms serva.
  5. mehaaniline seade suusal, tavaliselt metallist, mis kinnitab saapa kindlalt suusa külge.
- Adj.
  1. mis seob; piirav.
  2. võime siduda või kohustada; kohustuslik: siduv lubadus.
Juhusliku maja lühendamata sõnastik, Autoriõigus © 1997, Random House, Inc., Infoplease. Vaata ka:
  • siduv (Tesaurus)
bindheimiit siduv energia