Õlletootja: Urim ja Thummim

koosnes kolmest kivist, mis ladestusid ülempreestri rinnakaare topeltvoodrisse. Üks kivi on esindatud Jah, üks Ära, ja üks Vastust ei anna. Kui ülempreestrile esitati mis tahes küsimus, mille otsustada otsustas Urim, pani preester käe kotti ja tõmbas ühe kivi välja ning tõmmatud kivi järgi oli küsimus otsustatud. (Lev. Viii. S; 1 Sam. Xxviii. 6.)Allikas: Phrase and Fable Dictionary, E. Cobham Brewer, 1894 Ursa major U'rim TO B C D JA F G H Mina J TO THE M N VÕI P Q R S T U V IN X Y KOOS

Seotud sisu

 • Allusioonid
 • Võõrsõnad ja -laused
 • Ladina ja kreeka sõnaelemendid
 • Nimed: nende päritolu ja tähendus
 • Vana Testamendi nimed
 • Mütoloogia
 • Vana-Kreeka kirjandus ja mütoloogia
 • Piibel (King Jamesi versioon)
 • Koraan (tõlkinud J. M. Rodwell)
 • Shakespeare'i näidendid
 • Shakespeare'i lood (Charles ja Mary Lamb)
 • Sageli valesti kirjutatud sõnad
 • Sageli valesti hääldatud sõnad
 • Kergesti segased sõnad
 • Kirjutamine ja keel