tagatis: tagatise tähendus ja määratlus

col • lat • er • al

Hääldus: (kuni u -aastad u r- u ), [võti] - n.
 1. laenu maksmiseks panditud tagatis: Ta andis pangale laenatud raha tagatiseks mõned aktsiad ja võlakirjad.
  1. alluv või lisaseade.
  2. külgharu, nagu veresoonel või närvil.
  3. Seekollateraalne ringlus.
 2. sugulane põlvnes samast aktsiast, kuid teisel joonel.
- adj.
 1. kaasnev; abiline: Ta sai stipendiumi ja tagatisabi.
 2. lisaks; kinnitades: lisatõendid; tagatis.
 3. tagatisena tagatud: tagatislaen.
 4. peale põhiaine, kursuse jne; teisejärguline: Need saavutused on lihtsalt tema peamise eesmärgi tagatis.
 5. põlvnenud samast aktsiast, kuid teises reas; mitte lineaarne: Nõbu on tagatis sugulane.
 6. nii allakäinud inimeste kohta.
 7. asub küljel: maja tagatiib.
 8. asetsevad või jooksevad kõrvuti; paralleelselt: mägede tagumised harjad.
 9. seisavad kõrvuti.
Juhuslik maja lühendamata sõnastik, Autoriõigus © 1997, Random House, Inc., Infoplease'is. Vaata ka:
 • tagatis (Tesaurus)
võrdlema tagatisraha