kohusetundlik: mõiste ja määratlus

con • sci • en • tious

Hääldus: (kon'shē-en'sh u s, kon'sē-), [võti] - adj.
  1. kontrollitud või tehtud südametunnistuse järgi; hoolikas: kohusetundlik kohtunik.
  2. hoolikas; ettevaatlik; hoolikas; eriti: kohusetundlik rakendamine käimasolevale tööle.
Juhuslik maja lühendamata sõnastik, Autoriõigus © 1997, Random House, Inc., Infoplease'is. Vaata ka:
  • kohusetundlik (Tesaurus)
teadvuse käes kohusetundlik vastuväide