koostöö: mõiste ja määratlus

co • op • er • a • mine

Hääldus: (kō-op ' u -rā'sh u n), [võti] - n.
  1. ühise eesmärgi või hüve nimel töötamise või tegutsemise toiming või juhtum; ühine tegevus.
  2. enam-vähem aktiivne abi inimeselt, organisatsioonilt jne: Otsisime erinevate kodanikujuhtide koostööd.
  3. koostöövalmidus: koostöö näitamiseks.
  4. isikute ühendamine nende ühiseks hüvanguks tootmise, ostmise või levitamise eesmärgil: tootjate koostöö; tarbijate koostöö.
  5. vastastikuse kasu nimel jagatud tegevus.
  6. piiratud alal elavate organismide vastastikku kasulik suhtlus.
Juhuslik maja lühendamata sõnastik, Autoriõigus © 1997, Random House, Inc., Infoplease'is. Vaata ka:
  • koostöö (Tesaurus)
teha koostööd ühistu