denonsseerida: mõiste ja määratlus

poolt • ära ütlema

Hääldus: (di-nimisõnad), [võti] --Teatatud, -tunne • ing.
  1. avalikult või avalikult hukka mõista või tsenseerida: poliitikut moraalselt korrumpeerunuks kuulutada.
  2. esitada politseile või kohtusse ametlik süüdistus.
  3. (lepingu, pakti, lepingu vms) lõpetamisest või sellest keeldumisest ametlikult teatama.
  4. kuulutama või kuulutama, esp. millegi kurja või õnnetuna.
  5. portreteerima.
Juhuslik maja lühendamata sõnastik, Autoriõigus © 1997, Random House, Inc., Infoplease'is. Vaata ka:
  • taunima (Tesaurus)
denouement uuesti *