domineeriv: mõiste ja määratlus

dom • i • nant

Hääldus: (kohtuotsus ” u -n u nt), [võti] - adj.
 1. valitsemine, valitsemine või kontrollimine; kellel on või millel on autoriteet või mõju: käsuahelas domineeriv.
 2. hõivamine või käskivas või kõrgemal positsioonil viibimine.
 3. ülekaalus; peamine; major; pealik: Mais on Iowa domineeriv saak.
 4. domineeriva või sellega seotud.
 5. mis on seotud domineeriva turuga või põhineb sellel: domineeriv akord.
—N.
  1. üks alternatiivsete alleelide paarist, mis varjab teise mõju, kui mõlemad esinevad samas rakus või organismis.
  2. sellise alleeli poolt määratud omadus või iseloom. Vrd. retsessiivne (def. 4, 5).
 1. diatoonilise skaala viies toon.
 2. mis tahes ühte või mitut tüüpi taimi või mõnikord ka loomi, kes arvukuse, suuruse või harjumuste tõttu mõjutavad piirkonna tingimusi nii olulisel määral, et määravad suures osas kindlaks, millised muud organismid seal elada võivad.
Juhuslik maja lühendamata sõnastik, Autoriõigus © 1997, Random House, Inc., Infoplease'is. Vaata ka:
 • domineeriv (Tesaurus)
domineerimise hierarhia domineeriv üür