väljalangevus: mõiste ja määratlus

välja kukkuma

Hääldus: (välja kukkuma'), [võti] - n.
  1. tegu või väljalangemise juhtum.
  2. üliõpilane, kes loobub enne õppekursuse lõpetamist.
  3. õpilane, kes loobub keskkoolist pärast täisealiseks saamist.
  4. isik, kes taandub väljakujunenud ühiskonnast, esp. alternatiivse elustiili järgimiseks.
  5. isik, kes loobub konkursilt, töökohast, ülesandest jne: esimene väljalangemine presidendivõistluselt.
  6. kaitsev meeskond tegi oma 25-jardilt viskepalli. (23-m) joon, mis tuleneb puutest või palli puudutamisest väravasse või surnud palli joonest või sellest väljapoole.
  7. Samuti helistage pooltooni negatiiviks või plaadiks, kus täpid on esiletõstmisest kõrvaldatud jätkuva söövitamise, sisse põlemise, läbipaistmatu vms abil.
  8. Seda nimetatakse ka salvestatud magnetlindil oleva teabe osade kadumiseks magnetkandja saastumise või halva kontakti tõttu lindipeadega.
Juhuslik maja lühendamata sõnastik, Autoriõigus © 1997, Random House, Inc., Infoplease'is. Vaata ka:
  • välja kukkuma (Tesaurus)
äraandmine mahakukkumine