ellips: tähendus ja määratlus

• huule • sis

Hääldus: (i-lip'sis), [võti] - pl. - tema
    1. ühe või mitme sõna väljajätmine lausest või muust konstruktsioonist, mis täiendaks või selgitaks konstruktsiooni, nagu see, kes jätab välja, kui ma olen või kui me oleme, meeldib mulle intervjueerida istuvaid inimesi.
    2. ühe või enama eseme väljajätmine konstruktsioonilt, et vältida korduvate või samaväärsete esemete kordumist, mis on eelmises või järgnevas konstruktsioonis, nagu Pariisis käimise väljajätmine Pariisi käimise teisest klauslist, kuid need pole.
  1. täht või märgid tähtedega ——,… või * * * tähistamaks tähtede või sõnade väljajätmist või mahasurumist.
Juhuslik maja lühendamata sõnastik, Autoriõigus © 1997, Random House, Inc., Infoplease'is. Vaata ka:
  • ellips (Tesaurus)
ellips ellipsograaf