kinnitus: mõiste ja määratlus

sisse • ​​dorse

Hääldus: (en-dôrs '), [võti] - v., N. -korralik,
—V.t.
  1. kinnitada, toetada või toetada: poliitilise kandidaadi kinnitamiseks.
  2. määrata ennast (tšeki) saajaks allkirjastades, tavaliselt instrumendi tagaküljel.
  3. oma nimele alla kirjutama (äridokument või muu dokument).
  4. üle tegema (määratud summa) teisele kui makse saajale oma kinnitusega.
  5. (midagi) kirjutada dokumendi, paberi vms tagaküljele: kinnitada juhiseid; oma allkirja kinnitama.
  6. tunnustama (tasumist), lisades oma allkirja arvele, mustandile vms.
—N.
  1. kitsas kahvatu, umbes veerandi tavapärasest laiusest ja seda korratakse tavaliselt mitu korda.
Juhuslik maja lühendamata sõnastik, Autoriõigus © 1997, Random House, Inc., Infoplease'is. Vaata ka:
  • kinnitada (Tesaurus)
kinnitus endorsee