evangelist: mõiste ja määratlus

e • van • ge • loend

Hääldus: (i-van'j u -loend), [võti] - n.
  1. protestantlik minister või võhik, kes töötab ränduri või erikuulutajana, esp. taaselustaja.
  2. evangeeliumi kuulutaja.
  3. (kap.) keegi neljast evangeeliumist (Matteus, Markus, Luukas ja Johannes).
  4. (ürgkirikus) inimene, kes tõi esimest korda linna või piirkonda evangeeliumi.
  5. (kap.) patriarh.
  6. isik, keda iseloomustab evangeelne vaimustus või mis tahes eesmärgi toetamine.
Juhuslik maja lühendamata sõnastik, Autoriõigus © 1997, Random House, Inc., Infoplease'is. Vaata ka:
  • evangelist (Tesaurus)
evangeelsus evangelist