liialdama: mõiste ja määratlus

ex • ag • ger • sõi

Hääldus: (ig-zaj ' u -rāt '), [võti] - v., -At • ed, -at • ing.
—V.t.
  1. suurendada tõe piiridest väljapoole; ülehinnata; esindavad ebaproportsionaalselt: olukorra raskustega liialdama.
  2. ebanormaalselt suurendamiseks või suurendamiseks: Need kingad liialdavad mu jalgade suurust.
—V.i.
  1. kasutada liialdusi, nagu kõnes või kirjas: inimene, kes alati liialdab.
Juhuslik maja lühendamata sõnastik, Autoriõigus © 1997, Random House, Inc., Infoplease'is. Vaata ka:
  • liialdama (Tesaurus)
täppisteadus liialdatud