Kinkel vs. viskama

Küsimus:

Olen segaduses ja loodan, et saate aidata. Kui otsin Internetis sõna 'valatud on', ilmub see kahel viisil: Kinkel ja Jacta alea est (ja selles osas Alea jacta est). Kuidas ma tean, milline neist on õige tuletus?Vastus:

Rooma ajal ei olnud ladina keeles J-d; tähte, mida teenisin nii täishääliku kui ka konsonandina, mis sarnanes Y-ga. 15. sajandi lõpust kuni 16. sajandi alguseni hakati hääliku ja kirja kaashäälikuvormid. Nii sai Iuliusest Julius jne. Juba sel hetkel nähti neid kahte ühe tähe teisendvormidena; need kaks eraldusid täielikult alles 19. sajandil.

Kuna J funktsioon on muutunud, on toimetajad langetanud erinevad otsused selle kohta, kuidas esitada enne vahetegemist kirjutatud tekste. Redaktoreid, kes töötasid ajal, mil mina ja J, peeti kaheks viisiks ühe ja sama tähe esitamiseks, trükiti seda alati kui J-d, kui seda kasutati kaashäälikuna: seega esitati Aleksandri kommentaar „jacta alea est”. Toimetajad, kes töötavad praegu, kui mind ja J-d peetakse eraldiseisvate tähtedena, hoiavad tavaliselt sõnu nii, nagu nad tol ajal kirjutati: seega iacta alea est. See fraas on mõlemal juhul täpselt sama; erinevus on ainult selles, kuidas seda lehel esitatakse.

- Toimetajad