lähedus: mõiste ja määratlus

aastal • ti • ma • cy

Hääldus: (ei ole u -m u -sē), [võti] - pl. -cies.
  1. intiimsuse seisund.
  2. lähedane, tuttav ja tavaliselt hell või armastav isiklik suhe teise inimese või rühmaga.
  3. tihe seos mõne koha, teema, ajalooperioodi vms üksikasjaliku tundmise või põhjaliku tundmise või põhjaliku mõistmisega lähedus Jaapaniga.
  4. tegu või väljendus, mis toimib tuttavuse, kiindumuse või muu sarnasena: et eesnimede kasutamine oleks lähedane.
  5. armastavalt tuttav tegu; vabadus.
  6. seksuaalvahekorda.
  7. mugava, sooja või tuttava olemise kvaliteet: ruumi lähedus.
  8. privaatsus, eriti sobib saladuse rääkimiseks: oma stuudio läheduses.
Juhuslik maja lühendamata sõnastik, Autoriõigus © 1997, Random House, Inc., Infoplease'is. Vaata ka:
  • lähedus (Tesaurus)
intiimne intiimne