laureaat: mõiste ja määratlus

lau • re • sõi

Hääldus: (lôr'ē-it, lor'-), [võti] - n.
  1. isik, kellele on antud au teatud valdkonnas eristamise eest või konkreetse auhinnaga Nobeli preemia laureaat.
  2. Vaata
- adj.
  1. väärib või on eriliselt tunnustatud saavutuste eest nagu luule (kasutatakse sageli vahetult pärast muudetud nimisõna): luuletaja laureaat; võlur laureaat.
  2. eriline eristamine või tunnustamine valdkonnas: teaduse laureaadid.
  3. aumärgiks kroonitud või loorberiga kaetud.
  4. koosnevad loorberist või meenutavad seda pärja või kroonina.
Juhuslik maja lühendamata sõnastik, Autoriõigus © 1997, Random House, Inc., Infoplease'is. Vaata ka:
  • laureaat (Tesaurus)
laureaat Laureen