nõrk: mõiste ja määratlus

mea • kaval

Hääldus: (sisse) [võti] - -sli • er, -sli • est.
  1. Nad maksid mulle ühe päeva töö eest vaevu viisteist dollarit.
    1. põlglikult väike, napp või kerge: nad maksid mulle ühe päeva töö eest vaevu viisteist dollarit.
    2. armetult halb või mitterahuldav: leebe esitus.
  2. leetrisse nakatunud kui loom või tema liha.
  3. mis on seotud leetritega või sarnanevad sellega.
Juhuslik maja lühendamata sõnastik, Autoriõigus © 1997, Random House, Inc., Infoplease'is. Vaata ka:
  • leebe (Tesaurus)
leetrid mõõdetav