vahendama: mõiste ja määratlus

Ma • andsin • sõin

Hääldus: (pp / kk / aaaa), [võti] - v., adj. -et • ed, -at • ing,
—V.t.
  1. lahendada (vaidlused, streigid jne) vahendajana osapoolte vahel; leppima.
  2. saavutada (kokkulepe, kokkulepe, vaherahu, rahu jne) vahendajana osapoolte vahel kompromisside, leppimise, arusaamatuste kõrvaldamise jms kaudu.
  3. vahendama või otsekui vahendama (tulemust) või edastama (sõnumit, kingitust jne).
—V.i.
  1. tegutseda poolte vahel kokkuleppe saavutamiseks, kompromisside saavutamiseks, leppimiseks jne.
  2. hõivata vahepealne koht või positsioon.
- adj.
  1. tegutsemine vahendusagentuuri kaudu, sellest sõltuvus või kaasamine; mitte otsene ega vahetu.
Juhuslik maja lühendamata sõnastik, Autoriõigus © 1997, Random House, Inc., Infoplease'is. Vaata ka:
  • vahendama (Tesaurus)
mediastiin vahendatud üldistus