armuke: tähendus ja määratlus

minu • tress

Hääldus: (mis'tris), [võti] - n.
 1. naine, kellel on autoriteet, kontroll või võim, nt. leibkonna, asutuse või muu asutuse naispea.
 2. naine, kes võtab teenistujaid või teenistujaid tööle või on nende käes.
 3. looma naissoost omanik või varem ori.
 4. naine, kellel on õigus oma äranägemisel midagi kontrollida või käsutada: suure varanduse armuke.
 5. (mõnikord cap.) midagi naiselikku, millel on kontroll või üleolek: Suurbritannia, merede armuke.
 6. naine, kes oskab midagi, kas ametit või kunsti.
 7. naine, kellel on jätkuv abieluväline seksuaalsuhe ühe mehega, nt. mees, kes annab eksklusiivse ja jätkuva suhtluse eest talle rahalist tuge.
 8. naisõpetaja; kooliõde.
 9. (cap.) aadressitermin endises kasutuses ja vastab prouale, preilile või pr.
 10. kullake.
Juhusliku maja lühendamata sõnastik, Autoriõigus © 1997, Random House, Inc., Infoplease. Vaata ka:
 • armuke (Tesaurus)
väärkohtlemine tseremooniate armuke