hoog: tähendus ja määratlus

mo • mehed • tum

Hääldus: (mō-mehed u m), [võti] - pl. -ta -tums.
  1. jõud või liikumiskiirus; füüsilise objekti või sündmuste käigu tõuge: Auto sai allamäge minnes hoo sisse. Tema karjäär kaotas hoo pärast kahte ebaõnnestunud filmi.
  2. keha või süsteemi liikumist väljendav suurus, mis on võrdne keha massi ja selle kiiruse korrutisega ning süsteemi puhul, mis on võrdne süsteemi iga osakese massi ja kiiruse korrutiste vektorisummaga.
  3. hetk (def. 7).
Juhusliku maja lühendamata sõnastik, Autoriõigus © 1997, Random House, Inc., Infoplease. Vaata ka:
  • hoogu (Tesaurus)
märkimisväärne momism