namby-pamby: mõiste ja määratlus

nam • by-pam • by

Hääldus: (nam'bē-pam'bē), [võti] - adj., N., Pl. -poisid
- adj.
  1. ilma kindlate meetodite või poliitikata; nõrk või otsustusvõimetu: alaealiste õigusrikkujate kodune käitumine.
  2. iseloomu, otsekohesuse, moraalse või emotsionaalse jõu puudumine: namby-pamby kirjutamine.
  3. nõrgalt sentimentaalne, pretensioonikas või mõjutatud; väsimatu.
—N.
  1. nami-pamby inimene: kirjutanud namby-pambies.
  2. namby-pamby sentiment: sünnipäevakaardi kahjutu namby-pamby.
  3. namby-pamby värss või proosa.
Juhuslik maja lühendamata sõnastik, Autoriõigus © 1997, Random House, Inc., Infoplease'is. Vaata ka:
  • nimepamby (Tesaurus)
namaycush nimi