väljaspool kaamerat: tähendus ja määratlus

väljaspool kaamerat • er • a

Hääldus: (tuli ära) u r- u , -kam'r u , of '-), [võti] - adj.
  1. mis esinevad filmi või saate osana, kuid jäävad välja video- või telekaamera levialast: kaameravälised hüüded.
- adv.
  1. kino- või telekaamera levialast välja: Staar läks oma monoloogi lõpus kaamerast välja.
  2. (näitleja) eraelus, mitte tööelus: Filmitaarile meeldis väljaspool kaamerat süüa teha.
Juhusliku maja lühendamata sõnastik, Autoriõigus © 1997, Random House, Inc., Infoplease. eelarveväline ülikoolilinnakust väljapoole