kirg: tähendus ja määratlus

riik

Hääldus: (pash ' u n), [võti] - n.
 1. igasugune võimas või veenev emotsioon või tunne, nagu armastus või vihkamine.
 2. tugev armuline tunne või soov; armastus; tulihing.
 3. tugev seksuaalne soov; iha.
 4. tugeva armastuse või seksuaalse soovi esinemine või kogemus.
 5. inimene, kelle vastu tuntakse tugevat armastust või seksuaalset soovi.
 6. tugev või ekstravagantne kiindumus, entusiasm või soov millegi järele: kirg muusika vastu.
 7. sellise kiindumuse või soovi objekt: Täpsus muutus tema vastu kireks.
 8. tugeva emotsiooni või tunde puhang: Ta murdis äkitselt kibedate sõnade kirest.
 9. vägivaldne viha.
 10. seisund, millele reageeritakse või mida mõjutab miski väline, eriti midagi võõrast oma olemusele või harjumuspärasele käitumisele (vastandina tegevusele).
 11. (sageli piir.)
  1. Kristuse kannatused ristil või Tema kannatused pärast viimast õhtusöömaaega.
  2. jutustus Kristuse kannatustest, nagu need on kirjas evangeeliumides.
 12. märtri kannatused.
Juhuslik maja lühendamata sõnastik, Autoriõigus © 1997, Random House, Inc., Infoplease'is. Vaata ka:
 • kirg (Tesaurus)
söödulöök kirglik