perifeerne: tähendus ja määratlus

pe • riph • er • al

Hääldus: (lk u -viide ' u r- u ), [võti] - adj.
  1. mis puudutab perifeeriat, asub selles või moodustab selle: perifeerne vastupanu lahinguala äärealadel.
  2. mis on seotud kõnealuse teema suhteliselt väikeste, ebaoluliste või pealiskaudsete aspektidega.
  3. pinna lähedal või väljaspool; väline.
  4. perifeerset seadet või on sellega seotud.
- n.
  1. seade või üksus, mis töötab protsessorist eraldi, kuid on sellega ühendatud, magnetketta või lindiseadmena või printerina.
Juhusliku maja lühendamata sõnastik, Autoriõigus © 1997, Random House, Inc., Infoplease. Vaata ka:
  • perifeerne (Tesaurus)
peripeteia perifeerilisus