vagas: mõiste ja määratlus

pi • ous

Hääldus: (pi ' u s), [võti] - adj.
  1. omades või ilmutades kohusetundlikku austust Jumala vastu või tõsist soovi täita usulisi kohustusi.
  2. mida iseloomustab silmakirjalik mure vooruse või usulise pühendumusega; pühalik.
  3. harjutatud või kasutatud tõeliste või teeseldud usuliste motiivide või mõne näiliselt hea eseme nimel; valesti tõsine või siiras: vagas pettus.
  4. religioosse pühendumusega seotud või sellega seotud; pigem püha kui ilmalik: vagas kirjandus.
  5. vanemate või teiste suhtes asjakohase austuse või lugupidamise avaldamine
Juhuslik maja lühendamata sõnastik, Autoriõigus © 1997, Random House, Inc., Infoplease'is. Vaata ka:
  • vagas (Tesaurus)
vagadus Piozzi