Hulknurgad: mitu külge?

Kolme või enama küljega geomeetrilist kujundit nimetatakse a hulknurk või a hulktahukas. Siin on mõnede hulknurkade nimed.3kolmnurk, trigon
4nelinurkne, nelinurk
5viisnurk
6kuusnurk
7seitsmekandiline
8kaheksanurk
9nonagon, enneagon
10kümnendik
üksteisthendecagon
12dodecagon, duodecagon
13triskaidecagon, tridecagon
14tetrakaidekagon, tetradekagon
viisteistviisnurk
16kuusnurk
17seitsmekümnend
18kaheksanurk
19enneadecagon
kakskümmendikosagon

Mitu nurka?

Hulknurgal on nii palju nurki kui sellel on külgi. Näiteks kolmnurgal on 3 külge ja 3 nurka. Viisnurgal on 5 külge ja 5 nurka. Kaheksanurgal on 18 külge ja 18 nurka!

Perimeetri ja ümbermõõdu leidmine Numbrid ja valemidTavaliste murdude kümnendekvivalendid
Perimeetri ja ümbermõõdu leidmine Arvud ja valemid Harilike murdude kümnendekvivalendid