välista: Mõiste ja määratlus

pre • clude

Hääldus: (pri-kld '), [võti] --clud • ed, -clud • ing.
  1. vältida nende olemasolu, olemasolu või esinemist; muudavad võimatuks: Tõendite ebapiisavus välistab süüdimõistmise.
  2. millestki välja jätta või sellest loobuda: Füüsiline puue välistab tema jaoks sportlaskarjääri.
Juhuslik maja lühendamata sõnastik, Autoriõigus © 1997, Random House, Inc., Infoplease'is. Vaata ka:
  • välistada (Tesaurus)
prekliiniline eelotsiaalne