provints: mõiste ja määratlus

provintslik

Hääldus: (pr u -vin'sh u ), [võti] - adj.
 1. kuuluv või omane mingile kindlale provintsile; kohalik: provintsi ajaleht.
 2. provintside või nendega seotud: provintside kombed; provintsi kleit.
 3. omavad või näitavad kombeid, seisukohti jms, mida peetakse iseloomulikuks provintsi kogenematutele elanikele; maalähedane; kitsas või illiberaalne; kiriklik: provintsi seisukohast.
 4. (sageli ülemmääraga), märkides provintsides leiduvaid arhitektuuri, mööbli jms stiile või puudutades neid, eriti pealinnas või selle ümbruses praegu või varem moes olnud stiilide jäljendamisel: Itaalia provints.
 5. mis on seotud mõne Suurbritannia Ameerika provintsiga või on sellega seotud.
—N.
 1. provintsides elav või sealt pärit inimene.
 2. inimene, kellel puudub linnaehitus või laia silmaring.
  1. kirikuprovintsi juht.
  2. kindlas ringkonnas või provintsis ordut juhtiva usukorralduse liige.
Juhuslik maja lühendamata sõnastik, Autoriõigus © 1997, Random House, Inc., Infoplease'is. Vaata ka:
 • provintslik (Tesaurus)
Provintsi linnaosa trükk provintslikkus