rangus: mõiste ja määratlus

täpsus

Hääldus: (rig ' u r), [võti] - n.
  1. rangus, rangus või karmus nagu inimestega suhtlemisel.
  2. seaduste, reeglite jne täielik või äärmine karmus
  3. elutingimuste raskusaste; raskused; kokkuhoid: sõjaaja eksistentsi rangus.
  4. raske või karm tegu, asjaolu vms.
  5. täpne või paindumatu täpsus või järgimine: matemaatika loogiline rangus.
  6. ilmastiku või kliima raskusaste või näiteks: talve rangus.
  7. äkiline külm, nagu see eelneb teatud palavikele; chill.
  8. lihaskoe jäikusseisund, mille käigus nad ei suuda lihavalgu hüübimise tõttu stiimulitele reageerida.
  9. jäikus või jäikus.
Juhuslik maja lühendamata sõnastik, Autoriõigus © 1997, Random House, Inc., Infoplease'is. Vaata ka:
  • täpsus (Tesaurus)
Rigoletto * rangus