ilmalik: mõiste ja määratlus

ilmalik

Hääldus: (sek'y u - u r), [võti] - adj.
  1. maistele asjadele või asjadele, mida ei peeta religioosseks, vaimseks ega pühaks; ajaline: ilmalikud huvid.
  2. mis ei ole seotud religiooniga ega ole sellega seotud (vastandub pühale): ilmalik muusika.
  3. (haridus, kool jne), mis on seotud mittereligioossete ainetega.
  4. (vaimulike liikmete) ei kuulu usukorda; pole seotud kloostritõotustega (vastanduvad regulaarsetele).
  5. toimuvad või tähistatakse üks kord vanuses või sajandis: Rooma ilmalikud mängud.
  6. toimub vanusest vanuseni; jätkudes pika ea vältel.
—N.
  1. võhik.
  2. üks ilmalikke vaimulikke.
Juhuslik maja lühendamata sõnastik, Autoriõigus © 1997, Random House, Inc., Infoplease'is. Vaata ka:
  • ilmalik (Tesaurus)
valdkondlik ilmalik humanism