straddle: mõiste ja määratlus

strad • dle

Hääldus: (strad'l), [võti] - v., N. -dled, -dling,
—V.i.
 1. kõndima, seisma või istuma, jalad laiali; seisa või istu kõrvalt.
 2. seista laiali, nagu jalad.
 3. pooldama või näib, et pooldab korraga mõlema poole, poliitilist lõhestumist vms; säilitada üheselt mõistetav seisukoht.
—V.t.
 1. kõndida, seista või istuda üks jalg mõlemal küljel; seisa või istu kõrval: hobusega ringi käima.
 2. (jalad) laiali levima.
 3. eelistada või näib pooldavat mõlema poole (teema, poliitiline lõhenemine jne).
—N.
 1. tegevus või piiriületamise juhtum.
 2. kaugus lahkus.
 3. mittekohustusliku seisukoha võtmine.
  1. optsioon, mis koosneb müügi- ja ostutehingust koos nii praeguse turuhinna kui ka sama kindlaksmääratud perioodi jooksul.
  2. sarnane tehing väärtpaberitega või futuuridega, mille käigus ostetakse ühe riski maandamiseks samaaegselt optsioone sama väärtpaberi või kauba ostmiseks ja müümiseks.
Juhuslik maja lühendamata sõnastik, Autoriõigus © 1997, Random House, Inc., Infoplease'is. Vaata ka:
 • hulkuma (Tesaurus)
Strachey tõstuk