Tule sümboolika

Tulel on olnud inimkonna arengus väga oluline roll.