süntesaator: mõiste ja määratlus

syn • suurus • er

Hääldus: (patt u -sī'z u r), [võti] - n.
  1. inimene või asi, mis sünteesib.
  2. mis tahes mitmesugused elektroonilised, mõnikord kaasaskantavad konsoolid või moodulid, tavaliselt arvutipõhised, helide loomiseks, muutmiseks ja kombineerimiseks või muusikariistade helide taasesitamiseks pingemustreid juhtides, mida juhitakse klaviatuuride, juhtkangide, liugurite või nuppude abil.
Juhuslik maja lühendamata sõnastik, Autoriõigus © 1997, Random House, Inc., Infoplease'is. Vaata ka:
  • süntesaator (Tesaurus)
sünteesima süntetaas