lõastamine: mõiste ja määratlus

teth • er

Hääldus: (kell ' u r), [võti] - n.
  1. köis, kett vms, millega loom on kinnitatud fikseeritud eseme külge, et piirata tema liikumisulatust.
  2. ülim pikkus, milleni võib tegutseda; võimete või ressursside ülim ulatus või piir.
  3. oma ressursside, kannatlikkuse või jõu lõpus.
—V.t.
  1. kinnitada või kinni kinnitada või nagu kinnitada.
Juhuslik maja lühendamata sõnastik, Autoriõigus © 1997, Random House, Inc., Infoplease'is. Vaata ka:
  • lõastama (Tesaurus)
teth lõkkepall