omistatud: mõiste ja määratlus

vest • toim

Hääldus: (ves'tid), [võti] - adj.
  1. täielikult, püsivalt ja võõrandamatult hoitud: omandatud õigused.
  2. kaitstud või kehtestatud seaduse, kohustuse, traditsiooni, omandiõiguse jms abil: omandatud sissemaksed fondi.
  3. riietatud või riietatud, esp. kiriklikes rõivastes: vestiga preester.
  4. vesti omamine; müüakse koos vestiga: vestiga ülikond.
Juhuslik maja lühendamata sõnastik, Autoriõigus © 1997, Random House, Inc., Infoplease'is. Vaata ka:
  • omistatud (Tesaurus)
Vestavia mäed omandatud huvi