Mis oli Trumani keskmine nimi?

Küsimus:

Kuidas on nende keskmised nimed loetletud USA president välja arvatud Harry S. Truman? Mida tähistab 'S'?c rooma numbritega

Vastus:

Olete tabanud huvitavat natuke presidendi tühiasi. Trumanile anti keskmine initsiaal, kuid mitte keskmist nime. S sisse Harry S. Truman viitab mõlema tema vanaisa Anderson Shipp Trumani ja Solomon Youngi nimedele.

Vaidlusi on olnud alates 1962. aastast, kui Truman ütles ajakirjanikele, et nad ei tohiks kasutada S-i järgset perioodi, sest see ei tähenda midagi. Ta võis nalja visata; ta ise kirjutas sageli oma keskmise initsiaali, millele järgnes punkt. Igal juhul peab enamus stiilikäsiraamatuid sisaldama perioodi.

Lisateavet selle kohta saate veebis Trumani raamatukogu .

- Toimetajad